|A(4)LH|^KlanWeb->

Založit |ALH| klan

Chceli by ste založiť klan s ALH tagem a tým hrať za náš team.
Napíšte nám E-mail na :
all4houl@email.cz ktorý by mal obsahovať

- Na jakú hru klan bude vytvorený.
- Koľko členov klan bude.
- Na jaké lige budete hráť
- Súpis členov klanu a pri každej zmene nás informovať.
- ICQ na každého člena klanu.


Další:

- Po vytvorení klanu sa vyžaduje aktivita na stránkách (komentáre,box..Fórum..)
- Musíte nám po každém zápase oznámiť jak zkončil.
- Klanový tag musí být pouze va tvaru |ALH|alebo
|A4H|a jemu podobné.
- Klan nebude viac jak 1 mesiac aktívni zrušíme ho.


Porušením týchto pravidiel zrušíme váš klan...!

 
Theme by clan | |AL(4)H|